Aktuelt

Trenger du støtte til pilotering?

Vår samarbeidspartner Enova utvider støttetilbudet til pilotering av energi- og klimatiltak. De støtter også konseptutredninger for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.

Vi er i gang med webinarer

Hverdagen vår har den siste måneden blitt snudd på hodet og det er lenge til vi i Grønn By igjen kan invitere til grønne frokoster, seminarer og kurs hvor vi alle møtes. Derfor har vi besluttet at vi skal ha jevnlige webinarer om dagsaktuelle tema i stedet.

Studietur til Århus 8-10. mars 2020

Årets studietur har gått til Århus hvor vi hadde med oss en delegasjon på 32 stk fra flere av våre partnere, politikere og administrativt personell fra kommunene og fylkeskommunen.

Kanskje tidenes mest spennende jobbmulighet!

Vil du være med å starte et unikt og innovativt sted for opplevelser og skapende virksomhet i Hillevåg?
Hvis du i tillegg er opptatt av å bygge sosiale muskler, skape gode sosiale møtested og bidra til sirkulær økonomi og bærekraft – da er du kanskje vår nye aktivitetsleder og hussjef i Flintegata 2.

Klima bak skjema, hva gjør regionen?

Tirsdag 18. februar arrangerte Lyse og Grønn by et spennende frokostmøte om Klimarapporten «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland» med over 140 deltagere til stedet.

Spennende seminar om gjenbruksmasse

Over hundre deltakere var samlet da Velde, Rogaland fylkeskommune og Grønn By arrangerte seminar om gjenbruksmasse den 13. februar.