Aktuelt

Hvordan utnytter din bedrift solenergi på best mulig måte?

Torsdag den 11. mars hadde vi webinar i samarbeid med Lyse om solenergi og elbillading for bedrifter. Flere spennende innlegg fra Lyse, Jæder og Stavanger kommune ga innblikk i hvordan solcelleanlegg kan bedre bedrifters kontroll over eget energiforbruk.

EUs nye regelverk for bærekraftig finans

Den 17. februar holdt vi et populært webinar i samarbeid med Klimapartner Rogaland om EUs nye regelverk for bærekraftig finans. Her kan du lese mer og laste ned presentasjonene.

Lag klimaregnskap med klimakost

Asplan Viak har utviklet klimaregnskapsverktøyet Klimakost. Verktøyet er utviklet for å beregne de totale klimpautslippene fra bedrifter, kommuner, organisasjoner og virksomheter i et livsløpsperspektiv. Det er nå stadig mer aktuelt for bedrifter å føre klimaregnskap og dette blir enklere ved hjelp av Klimakost.

Sirkulær økonomi i byggeprosjekter

Den 19. januar hadde vi et spennende og populært webinar om sirkulær økonomi i byggeprosjekter. Her kan du leser mer om webinaret og laste ned presentasjonene.

Hva har vi lært av koronapandemien?

Den 17. desember hadde vi vårt aller siste webinar i 2020, denne gangen i samarbeid med Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. På dette webinaret fikk vi høre litt om hva vi har lært fra koronapandemien i lys av en rekke ulike tema slik som prognoser, etikk, kilmaendringer, fornybar energi og notopia.

Kolumbus vant Kollektivprisen 2020!

Vi gratulerer vår partner Kolumbus med Kollektivprisen 2020 som de vinner for sitt helhetlige mobilitetstilbud og da særlig for deres integrasjon av bysykkel i tilbudet. Prisen ble delt ut under den digitale Kollektivkonferansen den 19. november.