Aktuelt

Hvordan skape en helhetlig verdikjede for hydrogen?

Den 22. april arrangerte vi et webinar om hydrogen i samarbeid med NHO Rogaland, Lyse og Forus Næringspark. Flere aktører bruker hydrogen og nå er markedet på vei til å etableres. På webinaret ble ulike prosjekter som er i ferd med å etableres innen både produksjon og bruk presentert.

Kan batteriteknologi gi eksportmuligheter til vår region?

Vi har startet på en rekke webinarer som tar for seg temaene i NHOs rapport «Grønne elektriske verdikjeder». Det første webinaret i rekken fant sted tirsdag 23. mars og omhandlet batteriteknologi og eksportmuligheter.

Hvordan utnytter din bedrift solenergi på best mulig måte?

Torsdag den 11. mars hadde vi webinar i samarbeid med Lyse om solenergi og elbillading for bedrifter. Flere spennende innlegg fra Lyse, Jæder og Stavanger kommune ga innblikk i hvordan solcelleanlegg kan bedre bedrifters kontroll over eget energiforbruk.

EUs nye regelverk for bærekraftig finans

Den 17. februar holdt vi et populært webinar i samarbeid med Klimapartner Rogaland om EUs nye regelverk for bærekraftig finans. Her kan du lese mer og laste ned presentasjonene.

Lag klimaregnskap med klimakost

Asplan Viak har utviklet klimaregnskapsverktøyet Klimakost. Verktøyet er utviklet for å beregne de totale klimpautslippene fra bedrifter, kommuner, organisasjoner og virksomheter i et livsløpsperspektiv. Det er nå stadig mer aktuelt for bedrifter å føre klimaregnskap og dette blir enklere ved hjelp av Klimakost.