Aktuelt

Nyttig arbeidsverksted om bærekraft og klimatilpasning

Nyttig arbeidsverksted om bærekraft og klimatilpasning Torsdag 12. mai deltok over 20 representanter fra de ulike partnerne i prosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak på et arbeidsverksted. Temaet for dagen var klimatilpasningstiltak i Rogaland og mål for bærekraft. Dagen bestod av både faglige innlegg, fremlegging av foreløpige funn i prosjektet, gruppearbeid og spennende diskusjoner. Bakgrunnen for arbeidsverkstedet var klimasårbarheter som prosjektdeltakerne selv har vært med på å identifisere, hvor deltakerne jobbet videre med å komme frem til...

Broen til framtiden 2021

Den 18. november arrangerte vi konferansen «Broen til framtiden» sammen med Naturvernforbundet. Temaet for dagen var energi og landbruk i det grønne skiftet.

Seminar og workshop om bærekraftig matturisme

Den 3. november arrangerte Grønn by, Gladmat, Region Stavanger, Smartby forskningsnettverket ved UiS og Rogaland fylkeskommune seminar og workshop om bærekraftig matturisme. Seminaret ble avholdt på Solastranden Gård og vi fikk sett nærmere på bærekraftig matturisme som konsept, og fokuserte særlig på hvilke fremtidsutsikter vi ser i vår region og lærte av andres erfaringer.

Innholdsrik studietur til Trondheim

En delegasjon på 40 stk fra Grønn by reiste på studietur til Trondheim den 3.-5. oktober. Vi hadde noen lærerike og spennende dager, her kan du lese en kort oppsummering og laste ned presentasjonene.

Seminar og verksted om det sirkulære Paradis

Den 16. september arrangerte Grønn by i samarbeid med avdeling for byutvikling i Stavanger kommune et seminar og verksted om det sirkulære paradis. Omtrent 40 deltakere var til stedet i den gamle gymsalen til Terje Viken Roklubb helt innerst i Paradis.