Aktuelt

Vellykket regionalplanlegging krever lederskap

– En vellykket regionalplanlegging krever lederskap, langsiktige visjoner, godt samarbeid og en strategi som tar utgangspunkt i det regionen er god til. For å få til dette må dere ha dyp kunnskap om egen region. Rådene kommer fra Mike Emmerich, Storbritannias fremste spesialist på strategisk regionalplanlegging, attraktivitet og regionalt lederskap

Bate tester bildeling

I oktober i fjor innledet Bate et prøveprosjekt sammen med Bilkollektivet. Dette som ledd i en større langsiktig strategi der hensikten er å bli grønnere og gjøre livet enklere for kundene.- Gjennom bildelingsordningen ønsker vi å gi medlemmer som bor i våre boliger, og andre beboere i kommunen, en enkel og attraktiv bildeleordning, sier kommunikasjonssjef Cecilie Wathne.

Spennende studietur i egen region

Grønn by har i flere år arrangert en studietur i Norge, gjerne til en av de største byene i Norge. I år ble turen en liten oppdagelsesreise i egen region. De 15 deltakerne ble presentert for spennende utbyggingsområder og prosjekter i Stavanger og Sandnes, der framtidsprosjektet Havneparken (bildet) stod på programmet. Vi ble også kjent med forskningsaktøren NIBIO på Særheim i Klepp som blant annet jobber med grøntmiljø og grøntanlegg.

Moderne ladested planlegges på Forus

Det store parkeringshuset Forus P-hus, med adresse Røynebergsletta 5, kan bli Forus mobilitetshus, et moderne ”ladested” der alle kan parkere alle typer kjøretøy, ladbare eller konvensjonelle, og bevege seg videre individuelt eller kollektivt i alle retninger. Ladestedsnavnet ble brukte i gamle dager om handels- og møtesteder. Et gammelt norsk ord har fått en ny betydning.

Grønn frokost om sirkulær økonomi

På Grønn frokost 3. mai ble det av samtlige foredragsholdere understreket behovet for å gå mot en sirkulær økonomi. Utenfor møteromsvinduene glitret havet og folk strømmet til for å bidra på den store strandryddedagen. Noe er i ferd med å skje.

Kom på Grønn frokost 3. mai

Sirkulær økonomi, alle må med!
I et bærekraftig samfunn må alle bidra til at ressursene våre utnyttes bedre og at minst mulig ender opp som avfall . I en sirkulær økonomi skal alle ressurser utnyttes i en evig sirkel. Målet med sirkulær økonomi er å skape minst mulig avfall, og i stedet utnytte alle ressurser best og lengst mulig. Mange klarer å skape verdier ut av avfall og biprodukter – de finner nye forretningsmuligheter innen sirkulær økonomi. Kom og hør mer om dette på Grønn frokost 3. mai!