Aktuelt

SUS2023

Nytt sykehus SUS2023

Byggeriene på Ullandhaug i Stavanger som skal bli det nye sykehuset for Sør-Rogaland, er imponerende. Torsdag  21.11 fikk en stor, lydhør forsamling på Grønn frokost innsyn i strategiene, planene og gjennomføringen av dette gigantprosjektet.

Sykehusdirektør Cathrine Bryne fremhevet i sitt innlegg den enestående tomten, hvor mye tid og ressurser en sparer på å bygge nytt og den sterke integrasjonen dette allerede har ført til mellom sykehuset og og universitetsmiljøet.

Ta i bruk et større område.

Grønn aftens om Akropolisvisjonen

Akropolisvisjonen stod på agendaen under Grønn aftens på Stavanger museum 4. november.
Er visjonen en mulighet for byen? Har det potensial til å bli en livgivende bygenerator?
Vil de to kulturinstitusjoner gjennom felles utvikling få fornyet attraksjon og gi liv til byen og nye byrom.
Mange mente mye om dette og en spennende diskusjon er i gang.

Grønn frokost om tak og solpaneler

I midten av september hadde Grønn by frokostmøte som solcellepaneler og solenergi.
Spørsmålet som ble stilt var «Hvordan få solceller til å passe inn, selv i Gamle Stavanger?»

Tak er en essensiell del av det arkitektoniske uttrykket og har stor betydning for det visuelle inntrykket av trehusbyen. Byantikvar Hanne Windsholt tydeliggjorde sitt budskap med bilder av takrekker i trehusbyen som meget klart viste hvorfor tak likestilles med fasadeendringer og at det derfor må søkes om å sette opp solpaneler her.

Flintegata 2

Pådrivinitiativ

I slutten av august møtte 35 entusiaster opp til idéverksted i Flintegata 2 i Hillevåg bydel i Stavanger – en gammel bydel med både boliger, handel, kontor- og produksjonsvirksomhet som er i ferd med å transformeres langs jernbanen og bussveien. Innspillene var mange!

Grønn frokost

Velkommen til grønn frokost om solceller på tak kontra bygningsvern:

Torsdag 12. sept. kl. 7.30-10.45 på UiS, V 101, Arne Rettedals Hus