03

nov

09:00-13:00

Utstein Kloster Hotell

Vi gleder oss til å ønske velkommen til et spennende seminar om bærekraftig matturisme den 3. november kl 09.00-13.00.
Seminaret holdes i samarbeid med Gladmat, Region Stavanger, Smartby forskningsnettverk på UiS og Rogaland fylkeskommune.

Det er etter hvert stort fokus på at reiselivsnæringen og matbransjen skal være bærekraftig.  En inngang er å skape opplevelser på en enkel måte hvor turistene får være med på aktiviteter knyttet til matproduksjon. De ulike reiselivsdestinasjonene er også opptatt av å kunne tilby unike opplevelser ved å skape felles identitet i nettverk hvor mange ulike produsenter og reiselivsaktører deltar. I en del områder har en laget konsepter hvor turister kan reise fra et sted til et annet og oppleve ulike sider ved matproduksjon og måltidsopplevelser. Det er imidlertid viktig at en klarer å utvikle konsepter og tilbud som både bidrar til bærekraftig turisme og matproduksjon, både med tanke på miljø og økonomi.

Vi spør: Hvordan gjør vi for å skape bærekraftig matturisme i Rogaland som gir økte inntektsmuligheter for både matprodusenter og reiselivsaktører, samtidig som det har en miljøprofil?

Program:

Kl 09:00 – 09:30: Bærekraftig matturisme – hva innebærer det? Jonathan Leer, dosent og forskningssjef for mat og turisme ved profesjonsskolen Absalon i Roskilde.
Kl 09:30 – 10:00: Nasjonal reiselivsstrategi 2030 v/ Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge
Kl 10:00 – 10:15: Bærekraftig reiseliv i Stavangerregionen v/Elisabeth Saupstad
Kl 10:15 – 10:30: Hva gjør Gladmat for å bidra til nye måltidsopplevelser? v/Maren Skjelde
Kl 10:30 – 10:45: Pause
Kl 10:45 – 11:15: Erfaringer fra «Den gyldne omvei» v/ Anne Haga
Kl 11:15 – 11:45: Eksempler fra regionen vår
Kl 11:45 – 12:15: Veien videre for Stavangerregionen og Rogaland. Diskusjoner i plenum
Kl 12:15 – 13:00: Lunsj

Seminaret koster 350 kroner.

Påmelding kommer når arrangementet nærmer seg – vel møtt!