03

nov

09:00-13:00

Solastranden gård

Vi gleder oss til å ønske velkommen til et spennende seminar om bærekraftig matturisme den 3. november kl 09.00-13.00.
Seminaret holdes i samarbeid med Gladmat, Region Stavanger, Smartby forskningsnettverk på UiS og Rogaland fylkeskommune.

Det er etter hvert stort fokus på at reiselivsnæringen og matbransjen skal være bærekraftig.  En inngang er å skape opplevelser på en enkel måte hvor turistene får være med på aktiviteter knyttet til matproduksjon. De ulike reiselivsdestinasjonene er også opptatt av å kunne tilby unike opplevelser ved å skape felles identitet i nettverk hvor mange ulike produsenter og reiselivsaktører deltar. I en del områder har en laget konsepter hvor turister kan reise fra et sted til et annet og oppleve ulike sider ved matproduksjon og måltidsopplevelser. Det er imidlertid viktig at en klarer å utvikle konsepter og tilbud som både bidrar til bærekraftig turisme og matproduksjon, både med tanke på miljø og økonomi.

Vi spør: Hvordan gjør vi for å skape bærekraftig matturisme i Rogaland som gir økte inntektsmuligheter for både matprodusenter og reiselivsaktører, samtidig som det har en miljøprofil?

Program:

Kl 09:00 – 09:30: Bærekraftig matturisme – hva innebærer det? Jonathan Leer, dosent og forskningssjef for mat og turisme ved profesjonsskolen Absalon i Roskilde.
Kl 09:30 – 10:00: Nasjonal reiselivsstrategi 2030 v/ Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge
Kl 10:00 – 10:15: Bærekraftig reiseliv i Stavangerregionen v/Gunnhild Vervik, Region Stavanger
Kl 10:15 –  10:30: Hva gjør Gladmat for å bli grønnere? v/Maren Skjelde. Gladmat
Kl 10:30 – 10:45: Pause
Kl 10:45 – 11:15: Erfaringer fra «Den Gyldne Omvei» v/ Anne Kjersti Bakstad, styreleder
Kl 11:15 –  11:30: Eksempler fra regionen vår Turistsatsingen på Kvitsøy, v/ Ronny Gundersen, Kvitsøy kommune
Kl 11:30 – 11:45: Presentasjon av Region Stavanger turismeproduktutviklingsprosjekt fra Rogaland, Thomas Bergeland
Kl 11:45 – 12:45: Lunsj
Kl 12:45 – 14:30: Workshop
Kl 14:30 – 15:00: Oppsummering

Meld deg på HER.

Deltakelse koster 350 kroner.