Aktuelt

Moderne ladested planlegges på Forus

Det store parkeringshuset Forus P-hus, med adresse Røynebergsletta 5, kan bli Forus mobilitetshus, et moderne ”ladested” der alle kan parkere alle typer kjøretøy, ladbare eller konvensjonelle, og bevege seg videre individuelt eller kollektivt i alle retninger. Ladestedsnavnet ble brukte i gamle dager om handels- og møtesteder. Et gammelt norsk ord har fått en ny betydning.

Grønn frokost om sirkulær økonomi

På Grønn frokost 3. mai ble det av samtlige foredragsholdere understreket behovet for å gå mot en sirkulær økonomi. Utenfor møteromsvinduene glitret havet og folk strømmet til for å bidra på den store strandryddedagen. Noe er i ferd med å skje.

Kom på Grønn frokost 3. mai

Sirkulær økonomi, alle må med!
I et bærekraftig samfunn må alle bidra til at ressursene våre utnyttes bedre og at minst mulig ender opp som avfall . I en sirkulær økonomi skal alle ressurser utnyttes i en evig sirkel. Målet med sirkulær økonomi er å skape minst mulig avfall, og i stedet utnytte alle ressurser best og lengst mulig. Mange klarer å skape verdier ut av avfall og biprodukter – de finner nye forretningsmuligheter innen sirkulær økonomi. Kom og hør mer om dette på Grønn frokost 3. mai!

Grønn frokost 21. mars 2018

Hva skjer? Noe skjer! Hvor fort skjer det? Det kommer an på hva vi snakker om … Hvordan skal vi forflytte oss i fremtiden? Trenger vi sertifikat? Trenger vi veier? Hvordan skal vi planlegge når teknologien hele tiden viser oss nye muligheter?

Bakteppet er alle enige om; kollektivandelen på Nord-Jæren er den laveste av alle storbyområder i Norge. Innbyggerne oppfatter kollektivtilbudet dårligere enn det faktisk er og bilen, limet i vårt samfunn, har blitt ganske seigt. Vi må finne løsninger som henger sammen.

Hvordan reiser vi om 10 år?

Grønn by og Kolumbus inviterer til Grønn frokost sammen med NHO, Forus Næringspark og Avinor.

Et nytt verdensbilde i ferd med å ta form innen mobilitet, det vil si måten vi kommer å til å reise på i framtiden. Hvilke mobile løsninger har vi om 10 ti 20 år?Hva er konsekvensene av dette? Hvordan klarer vi å ta i bruk de nye teknologiske løsningene? Hvilke konsekvenser vil nye mobilitetsløsninger ha for privatøkonomi, arealbruk, ressursbruk og trygghet?

Stavanger Lufthavn som innovasjonslaboratorium

Det foregår mye spennende og nyskapende på Sola og lufthavnen tar mål av seg å bli et innovasjonslaboratorium for framtiden. – Vi utvikler nå det økosystemet som trengs for å lade el-fly og for å være rigget for en utslippsfri elektrisk framtid i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.