Main content

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)
slider2

Vår samarbeidspartner

Enova

arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet

Grønn frokost

Hvordan reiser vi om 10 år?

Grønn frokost om mobilitet 21. mars kl 07.30

En elektrisk framtid

En elektrisk framtid

Det foregår mye spennende og nyskapende på Sola og lufthavnen tar mål av seg å bli et innovasjonslaboratorium for framtiden

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og som ble grunnlagt i 1993. Partnerne er betydningsfulle organisasjoner og bedrifter som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Grønn By skal dele bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Grønn by skal skape merverdi for partnerne i nettverket, samtidig som medlemmene bidrar inn i nettverket med erfaringer, kompetanse og synspunkter som viktige samfunnsaktører. Organisasjonene i nettverket representerer en bred og mangfoldig kompetanse.

Vår hovedsponsor

Enova

Prosjekter og utvikling

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi.

InBusiness News Section Title

Norges beste uterom 2016: Bjerkedalen park; et vellykket fornyelsesprosjekt. Dette flotte uterommet byr på mange kvaliteter både til nabolaget og bydelen og er et attraktivt tilskudd til Oslos grønnstruktur og turveinett.
Norges beste uterom 2016: Bjerkedalen park; et vellykket fornyelsesprosjekt. Dette flotte uterommet byr på mange kvaliteter både til nabolaget og bydelen og er et attraktivt tilskudd til Oslos grønnstruktur og turveinett.

Hvordan skape gode utearealer og bomiljø?

Hvordan skal vi skape attraktive uterom som folk virkelig vil ta i bruk og som bidrar til liv og aktivitet i en fortettet by? For å finne ut av dette setter Grønn by i gang med to pilotprosjekter. Målet er å skape utearealer folk bruker og som gir attraktive bolig- og bymiljø.

Aktiviteter og seminar

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for medlemmer og interessenter gjennom året. Du finner informasjon om det som skjer her.

InBusiness News Section Title

En av Grønn bys nye partnere, Base Property, fikk i 2017 Cityprisen for rehabiliteringen av Hermetikklaboratoriet.
En av Grønn bys nye partnere, Base Property, fikk i 2017 Cityprisen for rehabiliteringen av Hermetikklaboratoriet.

Vi ønsker tre nye partnere velkommen!

Grønn by har fått tre nye partnere, Bate boligbyggelag, IVAR og Base Property. Disse er alle tre viktige aktører i vår region

Boreal starter opp med elektrisk flybuss

Boreal planlegger å innføre elektrisk flybuss fra Sola, som både vil være Norges første elektriske flybuss og første elektriske buss i kommersiell tjeneste.

God stemning
God stemning

Boligparkens fortreffeligheter

Det å bo i en park har mange fordeler, og flere av disse ble påpekt og understreket som viktige fremtidskvaliteter på fullstappet Grønn frokost hos Selvåg Gartneri i slutten av november.