Main content

Slider content

Various slideshow images with caption - use arrow keys to change between slides (radiobuttons)
Nye Enova Program

Nye Enova – program

Enova lanserer to nye byggeprogram:

«Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder» og «Kommersiell utprøving».

Grønn frokost Hvordan skape gode utearealer og bomiljø

Grønn frokost

Hvordan skape gode utearealer og bomiljø?

Velkommen til Grønn frokost om gode utearealer og bomiljø 29.11.

slider2

Vår samarbeidspartner

Enova

arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet

En grønn region

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen og som ble grunnlagt i 1993. Partnerne er betydningsfulle organisasjoner og bedrifter som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Grønn By skal dele bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Grønn by skal skape merverdi for partnerne i nettverket, samtidig som medlemmene bidrar inn i nettverket med erfaringer, kompetanse og synspunkter som viktige samfunnsaktører. Organisasjonene i nettverket representerer en bred og mangfoldig kompetanse.

Vår hovedsponsor

Enova

Prosjekter og utvikling

Grønn by jobber med ulike tema innen byutvikling, mobilitet, energi og sirkulær økonomi.

Aktiviteter og seminar

Grønn by arrangerer faglige seminarer, frokostmøter og studieturer for medlemmer og interessenter gjennom året. Du finner informasjon om det som skjer her.

InBusiness News Section Title

Nye Enova Program
Nye Enova Program

Nye Enova - program

Nye Enova-tilbud skal gi mer innovasjon i byggsektoren

Sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Ny referansegruppe for Sirkulær økonomi er etablert